Kontrollutvalgets rolle i en kommunesammenslåingsprosess


Kontrollutvalgets rolle i en kommunesammenslåingsprosessSeks av våre kommuner er involvert i sammenslåingsprosesser: Rømskog skal etablere ny kommune sammen med Aurskog Høland, mens Hobøl, Spydeberg, Askim, Eidsberg og Trøgstad skal bli til Indre Østfold kommune i 2020.


Kontrollutvalgets oppgaver i kommunesammenslåingsprosessen er i første omgang å innstille til valg av revisor for fellesnemda. Dessuten må kontrollutvalget ta stilling til sekretariatsordning for kontrollutvalget i den nye kommunen. Det er kontrollutvalget som innstiller på valg av sekretariat til fellesnemda (Hvis fellesnemda er delegert dette ansvaret). Kontrollutvalget skal på samme måte også avgi innstilling på valg av revisor.


NKRF har skrevet en sjekkliste for revisor, kontrollutvlag og sekretariat som du kan laste ned her, eller lese nedenfor:


iokus@fredrikstad.kommune.no


Tlf. 90 85 53 84


Copyright ® 2015 IØKUS

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat


               Industriveien 6, 1890 Rakkestad


                                                      Org. nr. 987424354