Høring i KU

Høring som verktøy for kontrollutvalgetI 2016 ble det holdt en kontrollhøring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, som et ledd i komiteens arbeid med behandlingen av sak om Nærings- og fiskeridepartementets eierskapsutøvelse i Telenor, og Telenors håndtering av Vimpelcom-saken. Høringen er lagt ut som video-opptak her. Høringen er et godt eksempel på hvordan en høring bør organiseres, struktureres og gjennomføres, for å ivareta hensynet til den hørte, og samtidig legge til rette for at komiteen får mest mulig informasjon om saken.


Høring er et verktøy som også benyttes av noen kommunale kontrollutvalg i spesielt kontroversielle saker. Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) har utarbeidet en veileder for bruk av høringer i kontrollutvalg, denne kan lastes ned her eller leses nedenfor:

iokus@fredrikstad.kommune.no


Tlf. 90 85 53 84


Copyright ® 2015 IØKUS

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat


               Industriveien 6, 1890 Rakkestad


                                                      Org. nr. 987424354