Møtekalender

Kontrollutvalg

August

September

Oktober

November

Mai

Juni

Aremark

 

11. kl. 09:00

 

 

22. kl. 09.00

12. kl. utgår

Askim

 

24. kl. 17:30

 

19. kl. 17:30

28. kl 17:30

 

Eidsberg

 

17. kl. 09:15

 

 

14. kl. 09:15

4. kl. utgår

Hobøl

 

4. kl. 15:00?

 

 

15. kl. 15:00

12. kl. 15:00

Marker

 

27.kl. 09:00

 

 

24. kl. 09:00

21. kl. utgår

Rakkestad

 

19. kl. 08:30

 

 

16. kl. 08:30

20. kl. utgår

Rømskog

 

18. kl. 09:30

 

13. kl. 09:30

8. kl. 09:30

5. kl. utgår

Skiptvet

 

26. kl. 08:30

 

 

3. kl. 08:30

13. kl. utgår

Spydeberg

 

19. kl. 14:00

 

21. kl- 16:00

9. kl. 16:00

6. kl. utgår

Trøgstad

 

10. kl. 16:00

 

12. kl. 16:00

7. kl. 16:00

11. kl. 16:00

Våler

 

5. kl. 15:00

 

 

23. kl. 15:00

20. kl. utgår

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollutvalgets møter er åpne for alle, men lukkes i saker som omhandler personlige forhold, eller der andre taushetsbelagte opplysninger står i fare for å avdekkes. Møtested er ordinært i et av kommunens møterom tilknyttet rådhuset, nærmere informasjon om møtested og saker publiseres på kommunenes nettsider ca en uke før møtet.

iokus@fredrikstad.kommune.no

 

Tlf. 90 85 53 84

 

Copyright ® 2015 IØKUS

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat

 

Industriveien 6, 1890 Rakkestad

 

Org. nr. 987424354