Møtekalender

 

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

Møtekalender

 

 

Hovedregelen er at kontrollutvalgets møter er åpne for alle, men de skal lukkes på saker som omhandler personlige forhold, eller der andre taushetsbelagte opplysninger står i fare for å avdekkes. Møtested er ordinært i et av kommunens møterom tilknyttet rådhuset, nærmere informasjon om møtested og saker publiseres på kommunenes respektive nettsider omtrentlig en uke før møtet.

Kontrollutvalg

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Aremark

 

13. kl. 09:00

 

 

22. kl. 09.00

12. kl. 09:00

Askim

22. kl. 17:30

 

 

30. kl. 17:30

28. kl 17:30

 

Eidsberg

29. kl. 09:15

 

 

14. kl. 09:15

4. kl. 09:15

Hobøl

30. kl. 15:00

 

 

15. kl. 15:00

12. kl. 15:00

Marker

18. kl. 09:00

 

 

 

24. kl. 09:00

21. kl. 09:00

Rakkestad

24. kl. 08:30

 

 

 

16. kl. 08:30

20. kl. 08:30

Rømskog

23. kl. 09:30

 

 

 

8. kl. 09:30

5. kl. 09:30

Skiptvet

31. kl. 08:30

 

 

 

3. kl. 08:30

13. kl. 08:30

Spydeberg

 

14. kl. 16:00

 

 

9. kl. 16:00

6. kl. 16:00

Trøgstad

 

5. kl. 16:00

 

 

7. kl. 16:00

11. kl. 16:00

Våler

17. kl. 15:00

 

 

 

23. kl. 15:00

20. kl. 15:00

iokus@fredrikstad.kommune.no

 

Tlf. 90 85 53 84

 

Copyright ® 2015 IØKUS

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat

 

Industriveien 6, 1890 Rakkestad

 

Org. nr. 987424354