Møtekalender

 

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

Møtekalender

 

 

Hovedregelen er at kontrollutvalgets møter er åpne for alle, men de skal lukkes på saker som omhandler personlige forhold, eller der andre taushetsbelagte opplysninger står i fare for å avdekkes. Møtested er ordinært i et av kommunens møterom tilknyttet rådhuset, nærmere informasjon om møtested og saker publiseres på kommunenes respektive nettsider omtrentlig en uke før møtet.

Kontrollutvalg

August

September

Oktober

November

Desember

 

Aremark

 

12. kl. 09:00

 

7 kl. 09:00?. ikke vedtatt

 

 

Askim

 

4. kl. 17:30

30. kl. 17:30

 

 

 

Eidsberg

 

4. kl. 09:15

30. kl. 09:15

 

 

 

Hobøl

 

5. kl. 15:00

 

7. kl. 15:00

 

 

Marker

 

28. kl. 09:00

 

9. kl 09:00

 

 

Rakkestad

 

27. kl. 08:15

 

1. kl. 08:15

 

 

Rømskog

 

19. kl. 09:30

 

14. kl. 09:30

 

 

Skiptvet

 

20. kl. 08:30

 

15. kl. 08:30

 

 

Spydeberg

 

6. kl. 16:00

 

8. kl. 16:00

 

 

Trøgstad

 

18. kl. 16:00

 

13. kl. 16:00

 

 

Våler

 

27. kl. 15:00

 

1. kl. 15:00

 

 

iokus@fredrikstad.kommune.no

 

Tlf. 90 85 53 84

 

Copyright ® 2015 IØKUS

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat

 

Industriveien 6, 1890 Rakkestad

 

Org. nr. 987424354