Møtekalender


Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS


Møtekalender


Kontrollutvalgets møter er åpne for alle, men lukkes i saker som omhandler personlige forhold, eller der andre taushetsbelagte opplysninger står i fare for å avdekkes. Møtested er ordinært i et av kommunens møterom tilknyttet rådhuset, nærmere informasjon om møtested og saker publiseres på kommunenes nettsider ca en uke før møtet.

Kontrollutvalg

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Aremark


5. kl. 09:0021. kl. 09.00

18. kl. 09:00

Askim

21. kl. 17:30
6. kl 17:30

3. kl. 17:30

Eidsberg

14. kl. 09:15
20. kl. 09:15

24. kl. 09:15

Hobøl


12. kl. 14:0014. kl. 14:00

18. kl. 14:00

Marker


14. kl. 09:0023. kl. 09:00

20. kl. 09:00

Rakkestad

16. kl. 08:30
29. kl. 08:30

19. kl. 08:30

Rømskog


?28. kl. 09:30

25. kl. 09:30

Skiptvet

23. kl. 08:30
15. kl. 08:30

12. kl. 08:30

Spydeberg


11. kl. 16:008. kl. 16:00

6. kl. 16:00

Trøgstad

28. kl. 16:00
13. kl. 16:00

17. kl. 16:00

Våler

23. kl. 15:00
29. kl. 15:00

26. kl. 15:00

iokus@fredrikstad.kommune.no


Tlf. 90 85 53 84


Copyright ® 2015 IØKUS

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat


               Industriveien 6, 1890 Rakkestad


                                                      Org. nr. 987424354