Møtekalender

Kontrollutvalg

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Aremark

 

13. kl. 09:00

 

 

22. kl. 09.00

12. kl. 09:00

Askim

22. kl. 17:30

 

 

30. kl. 17:30

28. kl 17:30

 

Eidsberg

29. kl. 09:15

 

 

14. kl. 09:15

4. kl. 09:15

Hobøl

30. kl. 15:00

 

 

15. kl. 15:00

12. kl. 15:00

Marker

18. kl. 09:00

 

 

 

24. kl. 09:00

21. kl. 09:00

Rakkestad

24. kl. 08:30

 

 

 

16. kl. 08:30

20. kl. 08:30

Rømskog

23. kl. 09:30

 

 

 

8. kl. 09:30

5. kl. 09:30

Skiptvet

31. kl. 08:30

 

 

 

3. kl. 08:30

13. kl. 08:30

Spydeberg

 

14. kl. 16:00

 

 

9. kl. 16:00

6. kl. 16:00

Trøgstad

 

5. kl. 16:00

 

 

7. kl. 16:00

11. kl. 16:00

Våler

17. kl. 15:00

 

 

 

23. kl. 15:00

20. kl. 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollutvalgets møter er åpne for alle, men lukkes i saker som omhandler personlige forhold, eller der andre taushetsbelagte opplysninger står i fare for å avdekkes. Møtested er ordinært i et av kommunens møterom tilknyttet rådhuset, nærmere informasjon om møtested og saker publiseres på kommunenes nettsider ca en uke før møtet.

iokus@fredrikstad.kommune.no

 

Tlf. 90 85 53 84

 

Copyright ® 2015 IØKUS

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat

 

Industriveien 6, 1890 Rakkestad

 

Org. nr. 987424354