Kontakt


Dersom du mener å ha oppdaget brudd på lover, regler og forskrifter i den kommunale forvaltningen i din kommune kan du sende en henvendelse til oss. Merk likvel at kontrollutvalget er ikke et klageorgan for enkeltsaker. Klager på enkeltvedtak skal fremsettes for det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket.

 


Postadresse:

IØKUS IKS, Industriveien 6,

1890 Rakkestad


Telefon:

90 85 53 84               


Epost:

iokus@fredrikstad.kommune.no


iokus@fredrikstad.kommune.no


Tlf. 90 85 53 84


Copyright ® 2015 IØKUS

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat


               Industriveien 6, 1890 Rakkestad


                                                      Org. nr. 987424354