Kontakt

 

Dersom du mener å ha oppdaget brudd på lover, regler og forskrifter i den kommunale forvaltningen i din kommune, gi oss et tips og vi vil undersøke saken videre!

 

NB! Kontrollutvalget er ikke et klageorgan for enkeltsaker! Klager på enkeltvedtak skal fremsettes for det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket. Ønsker du mer informasjon om tilgangen til å klage henviser vi til forvaltningslovens § 28-36.

 

Postadresse:

IØKUS IKS, Industriveien 6,

1890 Rakkestad

 

Telefon:

90 85 53 84

 

Epost:

iokus@fredrikstad.kommune.no

 

iokus@fredrikstad.kommune.no

 

Tlf. 90 85 53 84

 

Copyright ® 2015 IØKUS

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat

 

Industriveien 6, 1890 Rakkestad

 

Org. nr. 987424354