Om ossIndre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS ble etablert i 2005 og er et interkommunalt selskap som har som formål å yte sekretariatstjenester, forberede saker og bistå med rådgivning til kontrollutvalgene i de elleve medlemskommunene: Aremark, Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Rakkestad, Rømskog, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad og Våler i Østfold.

 

Sekretariatet forbereder og følger opp alle møtene i utvalgene, samt yter bistand til kontrollutvalget på et bredt spekter av områder, i den grad utvalgene finner det nødvendig for å kunne ivareta sin kontrollfunksjon. Sekretariatet skal etter forskriften blant annet påse at sakene som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt. Sekretariatet er også en diskusjonspartner for kontrollutvalget og utvalgene kan søke rådgiving hos oss.  


IØKUS skal ikke utføre revisjonsoppgaver. Disse oppgavene ivaretas av Indre Østfold Kommunerevisjon.

 

Bakgrunnen for etableringen av IØKUS var et krav fra sentrale myndigheter om å etablere et sekretariat som skulle være uavhengig både av kommunens administrasjon og revisjon, samt et ønske om å etablere et samarbeide om et sekretariat. IØKUS er etablert i hensiktsmessige lokaler hos vertskommunen Rakkestad.

Selskapsavtalen kan hentes her.
Ønsker du å vite mer om revisjon, kontrollutvalgene eller sekretariatets funksjon kan du finne kortfattige forklaringer her på iokus.no, for mer detaljert informasjon henviser vi til disse sidene:


Kontrollutvalgsboken

Forskrift om kontrollutvalg

Forskrift om revisjon

Forvaltningsloven

Lov om interkommunale selskaper

Norges kommunerevisorforbund

Kommuneloven

iokus@fredrikstad.kommune.no


Tlf. 90 85 53 84


Copyright ® 2015 IØKUS

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat


               Industriveien 6, 1890 Rakkestad


                                                      Org. nr. 987424354