Ansatte

Sekretariatets ansatte er:


Anita Rovedal, Daglig leder


Ida Bremnes Haaby, Rådgiver

 Styret:

Leder Tore Johansen, Aremark

Nestleder Kjell Ove Tangen, Askim

Medlem Unni Gangnæs, Eidsberg

iokus@fredrikstad.kommune.no


Tlf. 90 85 53 84


Copyright ® 2015 IØKUS

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat


               Industriveien 6, 1890 Rakkestad


                                                      Org. nr. 987424354