Ansatte

Sekretariatets ansatte er:

 

Anita Rovedal, Daglig leder

 

Ida Bremnes Haaby, Rådgiver

 

 

Styret:

Leder Tore Johansen, Aremark

Nestleder Kjell Ove Tangen, Askim

Medlem Unni Gangnæs, Eidsberg

iokus@fredrikstad.kommune.no

 

Tlf. 90 85 53 84

 

Copyright ® 2015 IØKUS

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat

 

Industriveien 6, 1890 Rakkestad

 

Org. nr. 987424354