Aktuelt

 

Kontrollutvalgets rolle i en kommunesammenslåingsprosess

 

Kommunereformen er en het potet i flere av våre kommuner og flere av våre kontrollutvalg engasjerer seg også i dette temaet.

 

Det er ikke enkelt å drive en aktiv kontrollpolitikk i slike kontroversielle saker der frontene ofte er steile, da er enda viktigere for kontrollutvalgene å vise seg fra sin beste side som et faglig sterkt og objektivt organ som ikke lar seg bli dratt med i en partipolitisk tvekamp. Uten denne upartiskheten blir tilliten til kontrollutvalget som kommunestyrets kontrollorgan fort tynnslitt.

 

NKRF har satt ned en prosjektgruppe som fokuserer akkurat på kontrollutvalget og dets medhjelperes rolle i en eventuell kommunesammenslåingsprosess. Prosjektgruppen har nylig utarbeidet en sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretariat som du kan laste ned her, eller lese nedenfor:

 

iokus@fredrikstad.kommune.no

 

Tlf. 90 85 53 84

 

Copyright ® 2015 IØKUS

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat

 

Industriveien 6, 1890 Rakkestad

 

Org. nr. 987424354